ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαστάσεις 25Χ31,50 εκ. 350 σελίδες

Ένας τόμος με 350 περίπου αγιογραφίες...

Ένα πολύ μεγάλο μέρος από τις καλύτερες Βυζαντινές εικόνες καθώς και οι καλύτερες τοιχογραφίες από τους ναούς της ορθοδοξίας σε ανατολή και δύση.